Privacyverklaring

Het doet ons genoegen dat u onze website bezoekt en dat u belangstelling toont voor onze onderneming. De bescherming van uw privésfeer is voor ons van groot belang. Hierna informeren wij u uitvoering over onze omgang met uw gegevens.

Verantwoordelijk in de zin van art. 13 lid. 1 TMG (Duits Telemediengesetz, vgl. Ned. Telecommunicatiewet)
Verantwoordelijk in de zin van de wet op de privacybescherming is:
owayo GmbH
Landshuter Str. 6
93047 Regensburg
Duitsland
E-mail: info@owayo.com

Registratie, verwerking en gebruik van persoonsgegevens
U kunt onze website bezoeken zonder informatie over uw persoon te verstrekken. Zonder relaties te leggen tot personen slaan wij alleen toegangsgegevens op, zoals de naam van het bestand dat werd opgevraagd, datum en tijdstip van het opvragen, de hoeveelheid data die werden verstuurd, de melding of het opvragen succesvol was, de beschrijving van het type browser dat werd gebruikt, het domein van de aanvrager en het land van herkomst van het domein. Deze data worden uitsluitend geëvalueerd voor de verbetering van ons aanbod, voor technisch onderhoud en voor statistische doeleinden en staan geen conclusies omtrent uw persoon toe.

Persoonsgegevens worden alleen geregistreerd als u ons deze vrijwillig hebt verstrekt bij een aanvraag voor een design, een bestelling van modellen of goederen, bij het openen van een ‘login’ klantenaccount voor de 3D-configurator of bij de registratie voor onze newsletter. De gegevens die u ons verstrekt, gebruiken wij zonder uw afzonderlijke toestemming uitsluitend om aan uw bestelling te voldoen en deze af te wikkelen. Als de overeenkomst volledig is vervuld en de koopprijs volledig is betaald, worden uw gegevens voor verdere verwerking geblokkeerd en na afloop van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen gewist, voor zover u niet uitdrukkelijk hebt toegestemd in verder gebruik van uw gegevens. Als u zich aanmeldt voor de newsletter wordt uw e-mailadres voor eigen reclamedoeleinden gebruikt, tot u zich voor de newsletter afmeldt. Afmelden is altijd mogelijk.

Het gebruik van cookies
Op verschillende pagina's maken wij gebruik van cookies om het bezoek aan onze website aanterekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. Hierbij gaat het om kleine tekstbestanden die op uw pc worden opgeslagen. De meeste cookies die wij gebruiken, worden na beëindiging van de browser-sessie weer van uw harde schijf gewist (de zgn. sessie cookies). Andere cookies blijven op uw pc staan zodat wij uw pc herkennen bij uw volgende bezoek. (de zgn. permanente cookies). Deze cookies dienen voor de taalkeuze, d.w.z. het doorsturen naar de juiste landenpagina. Zij zorgen er ook voor dat u bij vervolgbestellingen niet opnieuw uw wachtwoord moet invoeren of formulieren met uw gegevens moet invullen. Aan de manier waarop wij gebruik maken van cookies zijn voor u geen nadelen of risico's verbonden.

U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd, van geval tot geval over de acceptatie kunt besluiten, of de acceptatie van cookies principieel kunt afwijzen. Als u geen cookies accepteert, kan het functioneren van onze webshop aan beperkingen onderhevig zijn.

Het is onze partnerbedrijven niet toegestaan via onze website met behulp van cookies persoonsgegevens te registreren, te verwerken of te gebruiken.

Doorgeven van persoonsgegevens
Uw gegevens worden doorgegeven aan de onderneming die belast zijn met de aflevering (bijv. Deutsche Post AG of FedEx), voor zover dit noodzakelijk is voor de aflevering van de goederen. Ter afwikkeling van het betalingsverkeer geven wij uw betaalgegevens door aan de kredietinstelling die belast is met de betaling.

De gegevens die u ons hebt verstrekt worden niet doorgegeven, verwerkt of gebruikt voor reclame- en marketingdoeleinden.

Dataveiligheid
Wij beveiligen onze website en andere systemen met technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernieling, toegang, veranderingen of verspreiding van uw data door onbevoegde personen. Alle data die zich op www.owayo.com bevinden en die daar via dedicated server hosting opgeslagen zijn, worden door achter elkaar geschakelde veiligheidssystemen beschermd tegen toegang door onbevoegde derden. Medewerkers van owayo GmbH en van servicebedrijven voor systeembeheer controleren dagelijks de werkzaamheid van de beveiliging. Ondanks regelmatige controles is een volledige bescherming tegen alle risico's niet mogelijk.

De toegang tot uw klantenaccount is slechts mogelijk na invoer van uw persoonlijke wachtwoord. U moet deze toegangsgegevens steeds vertrouwelijk behandelen en het browservenster sluiten als u de communicatie met ons hebt beëindigd, vooral wanneer u de pc deelt met anderen.

Herroepen van verleende toestemming
De hierna volgende toestemming hebt u mogelijkerwijs tijdens het bestelproces uitdrukkelijk verleend. Wij willen u erop wijzen dat u de toestemming te allen tijde kunt herroepen, ook voor toekomstig gebruik.

Toestemming voor reclame per e-mail
U wilt zich abonneren op de owayo-newsletter en regelmatig informatie ontvangen over onze speciale aanbiedingen en nieuwe producten? (Afmelding te allen tijde mogelijk)

Registrering voor de 3D-configurator (gebruikersaccount)
Hier kunt u een login aanmaken om uw ontwerpen op te slaan. Dit vergt slechts 5 seconden en is natuurlijk anoniem en gratis.

Gebruik van cookies
Login-gegevens op deze pc opslaan. Deze toestemming kan ik te allen tijde en met uitwerking voor de toekomst herroepen door bij de instellingen van mijn browser de acceptatie van cookies af te wijzen.

External Externe inhoud/ Verwerking van data buiten de EU
Op onze webpagina's maken wij gebruik van actieve Javascript inhoud die afkomstig is van externe aanbieders. Als u onze website oproept, ontvangen deze externe aanbieders mogelijkerwijs persoonlijke informatie over uw bezoek aan onze website. U kunt dit verhinderen door de installatie van een javascript blocker, zoals de browser plug-in ‘NoScript’ (www.noscript.net), of door Javascript in uw browser uit te schakelen. Dit kan leiden tot beperkingen in het functioneren van websites die u bezoekt.

Statistiek en analyse (Google Analytics)
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (hierna genoemd: ‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde 'cookies’, dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen om uw gebruik van de website te kunnen analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt gewoonlijk naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar opgeslagen. In het geval van een activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt echter uw IP-adres door Google vooraf afgekort in de lidstaten van de Europese Unie, of in andere landen die het verdrag voor de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Het volledige IP-adres zal uitsluitend in uitzonderingsgevallen aan een server van Google in de VS worden doorgegeven en daar worden afgekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken ter evaluatie van uw gebruik van de website, om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen voor de beheerder van de website en om verdere diensten te kunnen aanbieden in samenhang met het gebruik van de website en het internet. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven aan Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.

U kunt de installatie van cookies verhinderen door de instelling van de software voor uw browser aan te passen. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijkerwijze geen volledig gebruik kunt maken van alle functies van deze website.

U kunt bovendien verhinderen dat de informatie die door de cookie wordt verzameld en de gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google worden doorgegeven en verwerkt door de browser plug-in die via de volgende link beschikbaar is te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Verdere informatie vindt u op http://www.google.com/intl/de/ analytics/privacyoverview.html (algemene informatie over Google Analytics en privacybescherming)

Wij wijzen u erop dat op onze website Google Analytics werd uitgebreid met de code gat._anonymizelp() om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen mogelijk te maken (de zgn. IP-masking).

Gebruik van Google+ plug-ins (bijv. ‘+1’-button)
Op onze website worden zogenaamde social plug-ins ('plug-ins’) gebruikt van het social network Google+, dat door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (‘Google’) wordt geëxploiteerd. Deze plug-ins zijn herkenbaar aan de buttons met het teken ‘+1’ op een witte of gekleurde achtergrond. Een overzicht van de Google plug-ins en hoe ze eruit zien vindt u hier: https://developers.google.com/+/plugins

Als u een pagina oproept van onze webpresentie die een dergelijke plug-in bevat, bouwt uw browser een rechtstreekse verbinding op met de servers van Google. De inhoud van de plug-in wordt door Google rechtstreeks naar uw browser gestuurd en in de pagina geïntegreerd. Door deze integratie ontvangt Google de informatie dat uw browser deze pagina van onze webpresentie heeft opgeroepen, ook als u niet over een profiel bij Google+ beschikt of net niet bent ingelogd bij Google+. Deze informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Als u bij Google+ bent ingelogd, kan Google het bezoek aan onze website rechtstreeks bij uw Google+ profiel onderbrengen. Als u de plug-ins interactief gebruikt, bijvoorbeeld door het gebruik van de ‘+1’ button, wordt de informatie ook rechtstreeks naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen. Bovendien wordt de informatie gepubliceerd op Google+ en uw contacten worden op Google+ getoond.

Informatie over doel en omvang van de dataregistratie en de verdere verwerking en gebruik van de data door Google, alsook over uw rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer vindt u in de privacyverklaring van Google op http://www.google.com/intl/de/+/ policy/+1button.html.

Als u niet wilt dat Google de data die over onze internetpresentie worden verzameld rechtstreeks bij uw profiel op Google+ onderbrengt, moet u bij Google+ uitloggen voordat u onze website bezoekt. Ook dan nog is het mogelijk dat op z'n minst uw IP-adres wordt doorgestuurd en opgeslagen.

U kunt het laden van Google plug-ins ook met add-ons voor uw browser compleet verhinderen.

Facebook (‘like-button’)
Op onze website wordt achteraf de Javascript code van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“) geladen. Als u in uw browser Javascript hebt ingeschakeld en geen Javascript blocker hebt geïnstalleerd, kan uw browser persoonsgegevens doorsturen aan Facebook. Het is ons niet bekend welke data Facebook aan de ontvangen gegevens koppelt en voor welke doeleinden Facebook deze data gebruikt. Verdere informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook op http://de-de.facebook.com/privacy/explanation.php). Als u niet wilt dat Facebook het bezoek aan onze webpagina's koppelt aan uw gebruikersaccount bij Facebook, moet u zich via uw gebruikersaccount bij Facebook uitloggen en de uitvoeringen van Javascript in uw browser blokkeren.

Twitter (‘tweet-button’)
Op onze website zijn de functies van de Twitter actief. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Door het gebruik van Twitter en de ‘re-tweet’-functie worden de webpagina's die u bezoekt aan uw Twitter-account gekoppeld en publiek gemaakt voor andere gebruikers. Daarbij worden ook data naar Twitter gestuurd. Wij wijzen erop dat wij als aanbieders van de pagina's geen informatie ontvangen over de inhoud van de doorgestuurde gegevens of het gebruik dat Twitter ervan maakt. Verdere informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Twitter. Uw instellingen voor de bescherming van persoonsgegevens bij Twitter kunt u wijzigen bij de instellingen van uw account.

Recht op informatie
Volgens de Duitse federale wet op de bescherming van persoonsgegevens beschikt u over het recht zonder kosten te worden geïnformeerd over uw opgeslagen gegevens, alsook over het recht op eventuele correctie, blokkering of wissen van deze gegevens.

Contactpersoon voor bescherming persoonsgegevens
Bij vragen over registratie, verwerking of gebruik van persoonsgegevens, bij navraag over correctie, blokkering of wissen van gegevens, alsook over herroeping van verleende toestemming, kunt u zich wenden tot:

info@owayo.com

of een brief sturen aan

owayo GmbH, Datenschutzbeauftragter, Landshuter Str. 6, 93047 Regensburg, Duitsland.

feedbackStarfeedbackStarfeedbackStarfeedbackStarfeedbackStar
www.owayo.nl is gemiddeld met 9.2 van 10 sterren beoordeeld op basis van 1302 eKomi-klantbeoordelingen